Kierownik zespołu Konserwacja budynków

ANDREAS

Andreas – kierownik zespołu konserwatorów budynków

Po maturze chciałem zostać technikiem radiowo-telewizyjnym. Ponieważ jednak praktyki zawodowe były rzadkością, a ja naprawdę chciałem zajmować się elektroniką, zdecydowałem się na naukę zawodu elektryka, którą rozpocząłem w firmie aquatherm 1 sierpnia 1973 roku. W tym czasie firma nosiła jeszcze nazwę Rosenberg & Mantei, a jej siedziba mieściła się w garażu Gerharda Rosenberga. Po odbyciu służby wojskowej w Bundeswehrze wróciłem do aquathermu, gdzie doświadczyłem i współtworzyłem rozwój ówczesnego dwuosobowego przedsiębiorstwa w dzisiejszą firmę.

Opisywanie moich różnych stanowisk w firmie wykraczałoby poza ramy niniejszego opracowania. Ale do rzeczy: Zawsze byłem aktywny tam, gdzie byłem potrzebny. Dziś jestem najdłużej pracującym pracownikiem w firmie i kieruję ośmioosobowym zespołem rzemieślników, w skład którego wchodzą technicy grzewczy i sanitarni, malarze, elektrycy i dekarze, którzy dbają o wszystkie budynki i wiele więcej.

W ciągu ponad 40 lat pracy w aquatherm miałem i nadal mam swobodę podejmowania wielu decyzji. Ta wolność wyboru i związane z nią zaufanie nie są dla mnie czymś oczywistym, ale sprawiają, że aquatherm jest dla mnie wyjątkowy.

Kontakt: aquatherm GmbH | Biggen 5 | 57439 Attendorn | Niemcy | Tel: +49 2722 950 0 | info@aquatherm.de