aquatherm TI

Systemy rur preizolowanych z polipropylenu

 

 

 1. Home
 2.  » 
 3. Produkty
 4.  » aquatherm TI

Jedną z najbardziej energooszczędnych metod transportu zarówno wody pitnej, jak i wody grzewczej i chłodzącej na większe odległości, jest zastosowanie rurociągów ułożonych w ziemi. Aby osiągnąć niezbędne właściwości dla takiego zastosowania, aquatherm oferuje fabrycznie preizolowany system rurowy aquatherm ti z różnymi rurami przewodowymi.

Systemy rurowe aquatherm ti są izolowane sztywną pianką PUR i obudowane rurą osłonową z PE.

Dane techniczne

 

 • niska waga
 • większy przekrój poprzeczny przepływu
 • wysoka stabilność
 • absolutna odporność na korozję
 • odporność na chemikalia
 • wysoka odporność na uderzenia
 • nieskie opory przepływu
 • termiczne i akustyczne właściwości izolacyjne
 • bardzo dobre własności zgrzewania
 • stabilność w wysokich temperaturach
 • łatwa obróbka

 • instalacje grzewcze

 • klimatyzacja i chłodnictwo

 • zaopatrzenie w wodę pitną

 • instalacje przemysłowe

 • zaopatrzenie zakładów przemysłowych

Systemy rurowe aquatherm są fabrycznie preizolowane i dostępne jako pojedyncze rury o wymiarach zgodnych z tabelą w następujących wersjach.

 • aquatherm green pipe TI – system rur wielowarstwowych stabilizowanych włóknem szklanym SDR 7,4
 • aquatherm green pipe TI – system rur wielowarstwowych stabilizowanych włóknem szklanym SDR 9
 • aquatherm blue pipe OT TI – system rur wielowarstwowych stabilizowanych włóknem szklanym SDR 11
 • aquatherm blue pipe TI – system rur wielowarstwowych stabilizowanych włóknem szklanym SDR 17,6

 

Rura przewodowa

Rura  osłonowa

Pianka PUR
Średnica zewnętrzna Średnica zewnętrzna Grubość
32 mm 90 mm 26,00 mm
40 mm 110 mm 32,00 mm
50 mm 110 mm 27,00 mm
63 mm 125 mm 28,00 mm
75 mm 140 mm 29,50 mm
90 mm 160 mm 32,00 mm
110 mm 200 mm 41,80 mm
125 mm 225 mm 46,50 mm
160 mm 250 mm 41,10 mm
200 mm 315 mm 52,60 mm
250 mm 400 mm 68,70 mm
315 mm 450 mm 60,50 mm
355 mm 500 mm 64,70 mm

 

Rury aquatherm TI są dostępne w następujących rozmiarach SDR (standard dimension ratio):

 • SDR 7.4
 • SDR 11
 • SDR 17,6

Nasze tworzywo – fusiolen PP-R

Dziesiątki lat doświadczeń w produkcji i stosowaniu systemów rurowych z PP-R oraz jednoczesne dążenie do ciągłego rozwoju doprowadziły do licznych udoskonaleń technologii systemu aquatherm. Nowo powstające rynki stawiają coraz większe wymagania wobec materiału, z którego wykonane są rury. Wszechstronne obszary zastosowania wymagają od przetwarzanych materiałów jak największej niezależności. Poszukiwane są surowce o nowych właściwościach, których do tej pory nie można było osiągnąć. Dlatego aquatherm od kilku lat rozwija i produkuje własne innowacyjne materiały PP-R, które odpowiadają światowym wyzwaniom w technice sanitarnej i grzewczej, klimatyzacji i technice chłodniczej, w przemyśle i rolnictwie, w przemyśle stoczniowym oraz w systemach ochrony przeciwpożarowej. Udane wyniki tych badań to fusiolen® PP-R, fusiolen® PP-RP, fusiolen® PP-R C i fusiolen® PP-R FS. Wszystkie rury i kształtki aquatherm PP-R wykonane są z fusiolenu® PP-R. Materiał ten charakteryzuje się m.in. szczególną stabilnością w wysokich temperaturach i podczas ekstrakcji. Właściwości fizyczne i chemiczne są dostosowane do specjalnych potrzeb sektora wody pitnej i ogrzewania. Szczególnie dobra zgrzewalność i łączenie w jednorodną całość sprawiły, że systemy aquatherm PP-R i materiał fusiolen® PP-R stały się znane na całym świecie.

Nieszkodliwość higieniczna

Zgodnie z normą DIN 1988 T 2 wszystkie elementy instalacji, które zgodnie ze swoim przeznaczeniem mają kontakt z wodą pitną, są towarami konsumpcyjnymi w rozumieniu ustawy o artykułach spożywczych i towarach konsumpcyjnych. Rury z tworzyw sztucznych muszą odpowiadać zaleceniom KTW „BfR” (Federalny Instytut Oceny Ryzyka).
więcej informacji

Dezynfekcja chemiczna i termiczna

W przeciwieństwie do dezynfekcji wody pitnej, dezynfekcja całego systemu instalacyjnego jest działaniem nieciągłym, które obejmuje instalację do wody pitnej od punktu skażenia do punktu poboru u konsumenta. Generalnie, dezynfekcja powinna być stosowana tylko przez ograniczony czas w przypadku udowodnionego skażenia instalacji do wody pitnej. więcej informacji

Ochrona przeciwpożarowa

Systemy rurowe aquatherm z PP-R spełniają wymagania dla materiałów budowlanych klasy B2 wg DIN 4102 (normalna palność). W porównaniu z materiałami naturalnymi, takimi jak drewno, korek czy wełna, nie wykazują zwiększonej toksyczności gazów pożarowych. Oznacza to, że podczas spalania nie powstają dioksyny. więcej informacji

Wytyczne

Podczas projektowania i wykonywania instalacji sanitarnych i grzewczych aquatherm należy uwzględnić odpowiednie ustawy, rozporządzenia, dyrektywy i normy. więcej informacji

Rura wielowarstwowa stabilizowana włóknem szklanym

Proces produkcyjny opracowany przez aquatherm pozwala na zintegrowanie specjalnej mieszanki włókien z materiałem polipropylenowym.

Wynikiem tej innowacyjnej technologii jest jedyne w swoim rodzaju bezpośrednie zespolenie komponentów materiałowych.

 

 • rozszerzalność liniowa jest zredukowana o 75 % w porównaniu do konwencjonalnych rur z PP
 • dzięki cieńszym ściankom przepływ zwiększa się o 20 % przy tej samej średnicy zewnętrznej rury
 • wysoka stabilność
 • współczynnik rozszerzalności liniowej jest niemal identyczny jak w przypadku rurociągów metalowych, dzięki czemu można zwiększyć rozstaw podpór i zmniejszyć ilość obejm mocujących
 • optymalny stosunek cena/wydajność
 • niższa waga
 • wysoka odporność na uderzenia
 • wystarczy dociąć i zgrzać
GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner