aquatherm TI

Systemy rur preizolowanych z polipropylenu

 

 

 1. Home
 2.  » 
 3. Produkty
 4.  » rury preizolowane aquatherm
Jedną z najbardziej energooszczędnych metod transportu zarówno ciepłej wody pitnej, jak i wody grzewczej i chłodzącej na większe odległości jest zastosowanie rurociągów zakopanych. W celu osiągnięcia niezbędnych właściwości dla tych zastosowań, aquatherm oferuje fabrycznie preizolowany system rurowy aquatherm ti z różnymi rurami średnimi.

Systemy rurowe aquatherm ti są izolowane sztywną pianką PUR i obudowane rurą osłonową z PE.

Dane techniczne

 

 • niska waga
 • Większy przekrój poprzeczny przepływu
 • Wysoka stabilność
 • Absolutna odporność na korozję
 • Odporność na chemikalia
 • wysoka udarność
 • Mała chropowatość rur
 • Właściwości izolacyjne ciepło/dźwięk
 • Bardzo dobre właściwości spawalnicze
 • Stabilność w wysokich temperaturach
 • łatwa obróbka

 • Budowa instalacji grzewczej

 • Klimatyzacja i chłodnictwo

 • Zaopatrzenie w wodę pitną

 • Przemysłowe systemy wodne

 • Zaopatrzenie zakładów przemysłowych

Systemy rurowe aquatherm są fabrycznie preizolowane i dostępne jako pojedyncze rury o wymiarach zgodnych z tabelą w następujących wersjach.

 • aquatherm green pipe TI – system rur kompozytowych z włókien SDR 7,4
 • aquatherm green pipe TI – system rur kompozytowych z włókien SDR 9
 • aquatherm blue pipe OT TI – system rur kompozytowych z włókien SDR 11
 • aquatherm blue pipe TI – system rur kompozytowych z włókien SDR 17,6

 

Rura średnia Rura płaszczowa Sztywna pianka PUR
Średnica zewnętrzna Średnica zewnętrzna Grubość
32 mm 90 mm 26,00 mm
40 mm 110 mm 32,00 mm
50 mm 110 mm 27,00 mm
63 mm 125 mm 28,00 mm
75 mm 140 mm 29,50 mm
90 mm 160 mm 32,00 mm
110 mm 200 mm 41,80 mm
125 mm 225 mm 46,50 mm
160 mm 250 mm 41,10 mm
200 mm 315 mm 52,60 mm
250 mm 400 mm 68,70 mm
315 mm 450 mm 60,50 mm
355 mm 500 mm 64,70 mm

 

Standard Dimension Ratio (SDR) aquatherm TI jest dostępny w następujących rozmiarach SDR:

 • SDR 7.4
 • SDR 11
 • SDR 17,6

Nasz materiał Fusiolen PP-R

Dziesiątki lat doświadczeń w produkcji i stosowaniu systemów rurowych z PP-R oraz jednoczesne dążenie do ciągłego rozwoju doprowadziły do licznych udoskonaleń technologii systemu aquatherm. Nowo powstające rynki stawiają coraz większe wymagania wobec materiału, z którego wykonane są rury. Wszechstronne obszary zastosowań wymagają jak największej niezależności od przetwarzane materiały. Poszukiwane są surowce o nowych właściwościach, których do tej pory nie można było osiągnąć. Dlatego aquatherm od kilku lat rozwija i produkuje własne innowacyjne materiały PP-R, które odpowiadają na światowe wyzwania w technice sanitarnej i grzewczej, w klimatyzacji i technice chłodniczej, w przemyśle i rolnictwie, w przemyśle stoczniowym oraz w ochronie przeciwpożarowej. Udane wyniki tych badań to fusiolen® PP-R, fusiolen® PP-RP, fusiolen® PP-R C i fusiolen® PP-R FS. Wszystkie rury i kształtki aquatherm PP-R wykonane są z fusiolenu® PP-R. Materiał ten charakteryzuje się m.in. szczególną stabilnością w wysokich temperaturach i przy ekstrakcji. Właściwości fizyczne i chemiczne są dostosowane do specjalnych potrzeb sektora wody pitnej i ogrzewania. Szczególnie dobra zgrzewalność i łączenie w jednorodną całość sprawiły, że systemy aquatherm PP-R i materiał fusiolen® PP-R stały się znane na całym świecie.

Higieniczna nieszkodliwość

Zgodnie z normą DIN 1988 T 2 wszystkie elementy instalacji, które zgodnie ze swoim przeznaczeniem mają kontakt z wodą pitną, są towarami konsumpcyjnymi w rozumieniu ustawy o artykułach spożywczych i towarach konsumpcyjnych. Rury z tworzyw sztucznych muszą odpowiadać zaleceniom KTW „BfR” (Federalny Instytut Oceny Ryzyka).
dalsze informacje

Dezynfekcja chemiczna i termiczna

W przeciwieństwie do dezynfekcji wody pitnej, dezynfekcja systemu jest działaniem nieciągłym, które obejmuje instalację wody pitnej od punktu skażenia do punktu poboru u konsumenta. Generalnie, dezynfekcja powinna być stosowana tylko przez ograniczony czas w przypadku udowodnionego skażenia instalacji wody pitnej. dalsze informacje

Ochrona przeciwpożarowa

Systemy rurowe aquatherm PP-R spełniają wymagania dla materiałów budowlanych klasy B 2 DIN 4102 (normalna palność). W porównaniu z materiałami naturalnymi, takimi jak drewno, korek czy wełna, nie wykazują zwiększonej toksyczności gazów pożarowych. Oznacza to, że podczas spalania nie powstają dioksyny. dalsze informacje

Wytyczne

Przy planowaniu i wykonywaniu instalacji sanitarnych i grzewczych aquatherm należy uwzględnić następujące ustawy, rozporządzenia, dyrektywy i normy. dalsze informacje

Rura z kompozytów włóknistych

Proces produkcyjny opracowany przez aquatherm pozwala na zintegrowanie specjalnej mieszanki włókien z materiałem polipropylenowym.

Wynikiem tej innowacyjnej technologii jest jedyne w swoim rodzaju bezpośrednie zespolenie komponentów materiałowych.

 

 • rozszerzalność liniowa jest zredukowana o 75 % w porównaniu do konwencjonalnych rur PP
 • dzięki cieńszym ściankom przepływ zwiększa się o 20 % przy tej samej nośności
 • Wysoka stabilność
 • Współczynnik rozszerzalności liniowej jest prawie identyczny jak w przypadku rurociągów metalowych, dzięki czemu w porównaniu z rurami całkowicie z tworzywa sztucznego można zwiększyć rozstaw podpór i zaoszczędzić klamry mocujące.
 • Optymalne porównanie cena/wydajność
 • Lżejsza waga
 • wysoka udarność
 • po prostu tnij i spawaj