Aby dowiedzieć się, co porusza naszych pracowników w firmie aquatherm, w ścisłej współpracy z radą zakładową przeprowadziliśmy ankietę wśród pracowników.