Od momentu powstania w 2008 r. Fundacja Gerharda Rosenberga przekazała na cele społeczne ponad 550.000 euro. Szczególny nacisk w pracy fundacji kładzie się na wspieranie młodzieży i osób starszych, wspieranie aktywności obywatelskiej, a także edukację i kształcenie zawodowe.