HVAC / HVAC

HVAC / HVAC

WNIOSEK HVAC / HVAC Nie ma szans na korozję Bezproblemowa eksploatacja przez wiele dziesięcioleci: to prosto sformułowane, choć nie zawsze łatwe do zrealizowania życzenie w dziedzinie techniki grzewczej, wentylacyjnej i klimatyzacyjnej. Rury stalowe stosowane w...

Ogrzewanie lokalne i komunalne

Ogrzewanie lokalne i komunalne

WNIOSEK OGRZEWANIE LOKALNE I KOMUNALNE   Bezpieczny transport na dłuższych dystansach Coraz większego znaczenia nabierają lokalne i okręgowe sieci ciepłownicze, jak również sieci chłodnicze. Zalety są oczywiste: centralny system zaopatruje w ciepło do ogrzewania...

Ogrzewanie i chłodzenie powierzchniowe

Ogrzewanie i chłodzenie powierzchniowe

WNIOSEK OGRZEWANIE I CHŁODZENIE PŁASZCZYZNOWE   Dwa systemy, nieograniczone możliwości Przyjemne ciepło w zimie, przyjemny chłód w lecie: dzięki systemom ogrzewania i chłodzenia panelowego można osiągnąć przyjemną temperaturę o każdej porze roku. Produkty...

Sprężone powietrze i podciśnienie

Sprężone powietrze i podciśnienie

WNIOSEK SPRĘŻONE POWIETRZE I PODCIŚNIENIE   Niskie koszty eksploatacji dzięki niewielkiemu zapotrzebowaniu na energię Czy to w przemyśle chemicznym, tekstylnym, samochodowym, przy budowie maszyn i urządzeń, czy też w przemyśle spożywczym i napojów: sprężone...

Transport chemiczny

Transport chemiczny

WNIOSEK TRANSPORT CHEMICZNY   Wymagania specjalne. Rozwiązania specjalne. Systemy rurociągów muszą spełniać wiele różnych wymagań. Szczególnie przy transporcie chemikaliów ważne jest przestrzeganie szerokiego zakresu specyfikacji i znalezienie bezpiecznego...

Energie odnawialne

Energie odnawialne

WNIOSEK ENERGIE ODNAWIALNE   Na drodze do "zielonej" przyszłości Spalanie paliw kopalnych szkodzi środowisku naturalnemu - wywierając niszczący wpływ na klimat. Dlatego też rozwój energii odnawialnych jest priorytetem na całym świecie. Oferujemy Państwu...