GERHARD

ROSENBERG

Gerhard Rosenberg – Założyciel

Gerhard Rosenberg urodził się w 1940 r. w Grevenbrück, Sauerland. Z pewnością nie był to łatwy czas, gdy w 1946 r. rozpoczął naukę w szkole z tekturowym pudełkiem jako tornistrem i drewnianymi butami – do jednej klasy chodziło wówczas 66 dzieci. Po ukończeniu szkoły podstawowej, w 1957 r. ukończył szkołę średnią z wyróżnieniem Mittlere Reife. Potem była praktyka w zawodzie elektryka, okres czeladniczy i czas spędzony w wojsku. Na początku 1965 r. rozpoczął naukę w szkole mistrzowskiej, którą ukończył 01.07. jako mistrz elektryk. Po okresie pracy w różnych branżach Gerhard Rosenberg rozpoczął działalność na własny rachunek i 17.08.1973 r. założył firmę „aquatherm GmbH”.

Firma rozpoczęła działalność z dwoma pracownikami i wsparciem jego żony Anne, która do dziś jest uważana za dobrą duszę aquathermu. Najpierw idea ciepłej podłogi została przełożona na system – ogrzewanie podłogowe aquatherm.

Stopniowo wiele innych pomysłów i ulepszeń doprowadziło do powstania pierwszego na świecie systemu rur z tworzywa sztucznego o nazwie „fusiotherm”, który z biegiem czasu był stale rozwijany, począwszy od rury całkowicie z tworzywa sztucznego, poprzez rury z kompozytu stabi, aż do rury z kompozytu włóknistego.

„Bez moich pracowników, którzy zawsze wspierali mnie słowem i czynem, nic by nie powstało z firmy „aquatherm”, która dziś zatrudnia ponad 600 pracowników na całym świecie. Moim celem było wprowadzenie moich pomysłów w życie. Chciałem nie tylko rozwijać się i produkować, ale także sprzedawać. Kontakt z moimi klientami był i jest moim życiem w różnych dziedzinach. Doprowadziło to do nawiązania wielu wyjątkowych przyjaźni, które wykraczają poza biznes. Po przekazaniu kierownictwa w ręce naszych synów, jestem teraz aktywny w firmie jako członek rady doradczej i w ten sposób nadal jestem obecny w „mojej” firmie.”

Kontakt
aquatherm GmbH
Biggen 5
57439 Attendorn
Niemcy
Tel: 02722-950-0
Faks: 02722-950-100
Adres e-mail: info@aquatherm.de