Zarządzanie zakładami Radeberg

MICHAEL

Michael – kierownictwo zakładu Radeberg

Gdy 1 czerwca 2005 roku przeszedłem z handlu hurtowego do przemysłu i rozpocząłem pracę w aquatherm jako kierownik operacyjny w zakładzie w Radeberg, znałem już bardzo dobrze niezawodne, trwałe i zrównoważone produkty rodzinnej firmy aquatherm. Bardzo cenny był dla mnie dwumiesięczny program szkoleniowy w siedzibie głównej w Attendorn. Nie tylko uzyskałem dobry wgląd we wszystkie dziedziny, ale także mogłem nawiązać osobiste kontakty z kolegami.

Po ukończeniu politechnicznej szkoły średniej rozpocząłem naukę w technikum zawodowym jako mechanik konserwator, jednocześnie zdałem maturę. Następnie ukończyłem studia na Uniwersytecie Technicznym w Dreźnie, uzyskując dyplom inżyniera mechanika.

Jako kierownik zakładu ważne jest dla mnie, aby być w drodze i być obecnym w zakładzie każdego dnia. Tylko w ten sposób można zachować ogólny ogląd sytuacji, znać aktualne wyzwania oraz żyć w bliskości i zaufaniu z pracownikami. Jednym z moich najważniejszych zadań jest łączenie współpracowników z różnych działów, integrowanie ich w procesy i procedury oraz delegowanie odpowiedzialności.

W firmie aquatherm cenię sobie przede wszystkim znajomy i osobisty kontakt oraz niezależność średniej wielkości przedsiębiorstwa prowadzonego przez właściciela. Ponadto, kompleksowy zrównoważony rozwój jest ważnym filarem naszej codziennej działalności.

Kontakt: aquatherm GmbH | Biggen 5 | 57439 Attendorn | Niemcy | Tel: +49 2722 950 0 | info@aquatherm.de