PRESS

„Oficjalnie przyjazny rodzinie”

 

aquathermotrzymuje certyfikat – jedna z dziewięciu firm z powiatu Olpe

Attendorn, 21.03.2019: Wielka radość w aquatherm: Grupa przedsiębiorstw z siedzibą w Attendorn otrzymała od powiatów Siegen-Wittgenstein i Olpe certyfikat „Przedsiębiorstwo przyjazne rodzinie”. Uzyskanie certyfikatu poprzedził trzymiesięczny proces, w którym aquatherm wykazał się szczególnym zaangażowaniem w zachowanie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Obecnie aquatherm jest jednym z dziewięciu przedsiębiorstw w powiecie Olpe, które mogą się nazywać „przyjazne rodzinie”.

Oprócz rozmów audytowych z zarządem, działem personalnym i czterema wybranymi, wzorowymi pracownikami, proces certyfikacji obejmował trzy warsztaty zewnętrzne i wreszcie końcową prezentację przed dziesięcioosobowym jury. Podczas tego procesu, któremu towarzyszyło Centrum Kompetencji Kobiety i Praca Siegen-Wittgenstein/Olpe, w skrócie Competentia, dokonano przeglądu i oceny sześciu obszarów działania: warunki pracy, usługi, przywództwo, rozwój personelu oraz polityka informacyjna i komunikacyjna. Jury, w skład którego weszli przedstawiciele różnych związków pracodawców i pracowników, a także Izby Przemysłowo-Handlowej, Izby Rzemieślniczej oraz Agencji Regionalnej, przyznało aquathermowi certyfikat bez żadnych ograniczeń.

„Nagroda jest dla nas oficjalnym potwierdzeniem i jednocześnie zachętą na przyszłość do dalszej zdecydowanej pracy nad naszym systemem wartości, który zawsze był zorientowany na rodzinę i pracowników, a także nad opartą na nim kulturą korporacyjną” – wyjaśnia Christof Rosenberg, dyrektor zarządzający aquatherm wraz z braćmi Dirkiem i Maikiem. Konkretnie można to dostrzec w wielu środkach, które mają na celu poprawę równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Na przykład w aquatherm modele czasu pracy dopasowane do indywidualnych potrzeb pracownika są tak samo możliwe jak elastyczne godziny pracy czy dofinansowanie do opieki nad dziećmi.

Jury szczególnie pozytywnie oceniło kulturę przedsiębiorstwa, która opiera się na bliskości, uznaniu i poczuciu odpowiedzialności i która w decydujący sposób kształtuje orientację rodzinną. Podkreślano również autentyczną realizację idei pojednania ze strony kierownictwa oraz gotowość do ofensywnego i pozytywnego podejmowania wyzwań, które z niej wynikają.

MATERIAŁ ZDJĘCIOWY

Christof Rosenberg (w środku) otrzymał certyfikat „Przedsiębiorstwo przyjazne rodzinie” z rąk burmistrza Attendorn Christiana Pospischila (l.) i starosty powiatu Olpe Franka Beckehoffa.

Zdjęcie: Okręg Olpe

DOWNLOADS

Kontakt
aquatherm GmbH
Biggen 5
57439 Attendorn
Niemcy
Tel: 02722-950-0
Faks: 02722-950-100
Adres e-mail: info@aquatherm.de