VIOSER S.A. / GRECJA

Nowa technologia umożliwia znaczną oszczędność energii

PROJEKT:

Vioser S.A.

LOKALIZACJA:

Trikala, Grecja

ZAKOŃCZENIE BUDOWY:

2020

OBSZARY ZASTOSOWANIA PRODUKTÓW AQUATHERM:

Systemy chłodnicze

SYSTEM:

aquatherm blue pipe

WYZWANIE:

Dla orurowania nowej instalacji chłodniczej poszukiwano odpornego na korozję i trwałego systemu rurowego.

ROZWIĄZANIE:

Rura aquatherm blue pipe jest nie tylko odporna na inkrustację i korozję, ale została również wybrana ze względu na obniżoną przewodność cieplną i bardzo niskie opory przepływu, nawet po długiej eksploatacji systemu.

Firma farmaceutyczna stosuje rurociągi aquatherm w instalacjach chłodniczych

Firma farmaceutyczna Vioser S.A. z Trikala w Grecji zmodernizowała swój system klimatyzacyjny. Celem było dostosowanie instalacji do nowych wymagań oraz zaoszczędzenie energii.

Ike Gerasimos Vasilatos i Alexandra Zaxopoulou z GVA Engineers zaprojektowali zatem nowy system chłodniczy, w którym agregaty chłodnicze zostały podłączone do obiegu pierwotnego i obiegu wtórnego. Całe orurowanie składa się z rury aquatherm blue pipe ot. Odporny na korozję polipropylenowy system rurowy z barierą antydyfuzyjną, uzyskał dobre wyniki dzięki zmniejszonej przewodności cieplnej materiału i bardzo niskim oporom przepływu nawet po długim okresie eksploatacji, co jednocześnie zapewnia ochronę elementów metalowych instalacji i izolacji piankowej o grubości 25 mm. Zastosowano rury aquatherm blue pipe ot o średnicy od 50 do 250 mm, oraz rury aquatherm blue pipe bez dodatkowej bariery antydyfuzyjnej o średnicy zewnętrznej sięgającej 355 mm. Prefabrykowane rozdzielacze o wymiarach do 500 mm średnicy zewnętrznej przyspieszyły proces budowy.

Dzięki nowemu systemowi nie tylko udało się uniknąć strat ciepła, ale również zaoszczędzić rocznie 809.000 kWh energii.  Zaowocowało to oszczędnością kosztów w wysokości około 179.000 euro rocznie, przy założeniu 24-godzinnej pracy instalacji przez 365 dni w roku.

Kontakt: aquatherm GmbH | Biggen 5 | 57439 Attendorn | Niemcy | Tel: +49 2722 950 0 | info@aquatherm.de