SPRAWOZDANIE Z OBIEKTU

Nowa technologia umożliwia znaczne oszczędności energii

PROJEKT:

Vioser S.A.

LOKALIZACJA:

Trikala, Grecja

ZAKOŃCZENIE:

2020

WNIOSEK:

Systemy chłodnicze

PRODUKT:

aquatherm blue pipe

WYZWANIE:

Dla orurowania nowej instalacji chłodniczej poszukiwano odpornego na korozję i trwałego systemu rurowego.

ROZWIĄZANIE:

Rura aquatherm blue jest nie tylko odporna na inkrustację i korozję, ale została również wybrana ze względu na obniżoną przewodność cieplną i bardzo niską chropowatość rury, nawet po długiej eksploatacji.

Firma farmaceutyczna stosuje system rurowy aquatherm do rurociągów chłodniczych

Firma farmaceutyczna Vioser S.A. z Trikala w Grecji zmodernizowała swoją technologię klimatyzacji. Celem było dostosowanie zakładu do nowych wymagań i oszczędność energii.

Z tego powodu Ike Gerasimos Vasilatos i Alexandra Zaxopoulou z GVA Engineers zaplanowali nowy system chłodniczy, w którym agregaty chłodnicze zostały podłączone do obiegu pierwotnego i obiegu wtórnego. Całe orurowanie składa się z rury aquatherm blue ot. Odporny na korozję system rurowy z polipropylenu, który posiada barierę tlenową, uzyskał dobre wyniki dzięki zmniejszonej przewodności cieplnej materiału i bardzo niskiej chropowatości rur nawet po długim okresie eksploatacji, co jednocześnie zapewnia ochronę elementów metalowych instalacji i izolacji piankowej o grubości 25 mm. Rura aquatherm blue ot stosowana była w wymiarach od 50 do 250 mm, ponadto rura aquatherm blue bez dodatkowej bariery tlenowej stosowana była do średnicy zewnętrznej 355 mm. Prefabrykowane rozdzielacze o wymiarach do 500 mm średnicy zewnętrznej przyspieszyły proces budowy.

Dzięki nowemu systemowi nie tylko uniknięto strat ciepła, ale również osiągnięto oszczędność energii w wysokości 809.000 kWh/rok, a tym samym oszczędności finansowe w wysokości około 179.000 euro rocznie, obliczone przy założeniu 24-godzinnej pracy przez 365 dni.

Kontakt: aquatherm GmbH | Biggen 5 | 57439 Attendorn | Niemcy | Tel: +49 2722 950 0 | info@aquatherm.de

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner