INWESTORZY

INSTALACJE PRZEMYSŁOWE

 

  1. Home
  2.  » 
  3. Inwestorzy
  4.  » Instalacje przemysłowe

Optymalne wyniki w trudnych warunkach

Przy budowie obiektów przemysłowych trzeba sprostać wielu wyzwaniom. Oprócz szybkiego postępu budowlanego kładzie się nacisk na ekonomiczność budynku. Firma aquatherm opracowuje rozwiązania dla szerokiego zakresu wymagań i zapewnia optymalne wyniki nawet w trudnych warunkach. Dzięki naszemu bogatemu asortymentowi produktów nie tylko pokrywamy zapotrzebowanie na systemy ogrzewania i chłodzenia, instalacji do wody pitnej oraz sprężonego powietrza i próżni, lecz także wspieramy klientów naszym wieloletnim doświadczeniem w zakresie sieci grzewczych i chłodniczych, dystrybucji chłodu w budynkach oraz instalacji tryskaczowych.

obiekty referencyjne aquatherm

VARTA Trzy obszary zastosowania – jeden system

Zdjęcie: VARTA AG

Projekt:
Varta
HVAC

Zastosowane systemy:
aquatherm blue pipe

Lokalizacja:
Nördlingen i Ellwangen, Niemcy

WYZWANIE

Firma VARTA poszukiwała systemu rurowego, który mógłby być stosowany zarówno w rurociągach chłodniczych, jak i w rurociągach sprężonego powietrza i próżni oraz który można by zainstalować bezpiecznie i w sposób oszczędzający czas.

ROZWIĄZANIE

Stare rury stalowe zostały zastąpione przez aquatherm blue pipe, aby zapobiec korozji w przyszłości.

ZALETY AQUATHERMU

 

  • szeroki zakres średnic
  • w przeciwieństwie do rur stalowych odporność na inkrustację i korozję
  • system całkowicie zgrzewany – absolutna szczelność
  • niska waga ułatwia montaż na suficie
LINIA CHŁODNICZA, INSTALACJA SPRĘŻONEGO POWIETRZA I PRÓŻNI

Każdy zna ich produkty i używa ich prawie codziennie: VARTA AG jest najbardziej znaną niemiecką firmą produkującą akumulatory. Zatrudniając około 4000 pracowników i posiadając przedstawicielstwa w ponad 75 krajach, jest również jednym z największych producentów akumulatorów na świecie. Podczas rozbudowy zakładów produkcyjnych w Ellwangen (siedziba główna) w Badenii-Wirtembergii i w oddalonym o ok. 40 km Nördlingen przedsiębiorstwo poszukiwało systemu rurowego, który można by zastosować zarówno w rurociągach chłodniczych, jak i w instalacjach sprężonego powietrza i próżni oraz który można zamontować w sposób bezpieczny i oszczędzający czas. Rozwiązanie zaproponowała firma aquatherm GmbH.

W całym kompleksie budynków zastosowano łącznie około 5000 metrów wzmocnionego włóknem szklanym systemu rurowego aquatherm blue pipe o średnicy od 32 do 450 mm. „W aquatherm znaleźliśmy partnera, któremu możemy zaufać we wszystkich obszarach budowy rurociągów”, wyjaśnia Markus Egetenmeier, kierownik działu Facility Services w firmie VARTA. „Materiał ten jest doskonały do stosowania w przewodach chłodniczych, próżniowych i sprężonego powietrza, a wybór średnic do 500 mm jest dla nas idealny”.

Firma VARTA całkowicie wymieniła swoją sieć instalacji chłodniczych z rur stalowych  w zakładzie produkcyjnym w Ellwangen, siedzibie głównej VARTA Microbattery GmbH, lidera innowacji w sektorze mikrobaterii, na system z Attendorn. Wielką zaletą systemu jest jego odporność na inkrustację i korozję: nawet przy silnym wzbogaceniu wody chłodzącej w tlen lub dodatki chemiczne, korozja nie ma szans z aquatherm blue pipe. Jest to możliwe dzięki właściwościom zastosowanego tworzywa sztucznego – polipropylenu. „W naszym starym systemie wykonanym ze stali musieliśmy radzić sobie z inkrustacją, co powodowało zwiększone zużycie energii, a tym samym generowało dodatkowe koszty” – mówi Markus Egetenmeier. „Materiał, jakim jest polipropylen, stanowi doskonałe rozwiązanie w tym zakresie”. Teraz maszyny produkcyjne, które są chłodzone przez systemy chłodnicze – składające się z kilku free coolerów o mocy od 180 KW do 300 KW – mogą niezawodnie wykonywać swoje zadania.

NIEWIELKI CIĘŻAR UŁATWIA MONTAŻ POD DACHEM

Oprócz jakości materiału szczególnie ważny dla firmy VARTA był aspekt bezpieczeństwa. „Ponieważ jest to system zgrzewany, jest on całkowicie szczelny” – wyjaśnia Thomas Müller, dyrektor zarządzający firmy Dürr und Feil GmbH, której zlecono wykonanie instalacji. W szczegółach oznacza to, że rury i kształtki aquatherm są łączone poprzez fuzję termiczną. W procesie tym tworzywo sztuczne łączy się w jednorodną, spójną materiałowo całość i tworzy trwałe szczelne połączenie. „Ponadto niewielki ciężar w porównaniu do metalowych systemów rurowych znacznie ułatwił nam pracę”, mówi Thomas Müller. „Nawet pod dachami hal o dużych wysokościach instalacja sieci rur przebiegała bez problemów”, mówi ekspert. Ponieważ podczas zgrzewania tworzyw sztucznych nie występują iskry, nie trzeba było przerywać produkcji na czas montażu.

Do dystrybucji zimna, między innymi, w fabryce aquatherm w Attendorn został prefabrykowany duży centralny rozdzielacz o długości 3,75 m, zgodnie z dokładnym  projektem wstępnym i wymaganiami klienta. „Prefabrykowane rozdzielacze i specjalne komponenty pozwoliły nam zaoszczędzić dużo czasu, co było dla nas korzystne w bieżącej produkcji”, mówi Markus Egetenmeier. Rozdzielacz został dostarczony na plac budowy w stanie gotowym do montażu i na miejscu należało go tylko podłączyć.

VARTA PLANUJE KOLEJNE PROJEKTY

Dzięki pozytywnym doświadczeniom, firma VARTA zdecydowała się na zastosowanie systemu aquatherm blue pipe również w innych obszarach. Nie tylko sieć chłodnicza, ale również instalacje próżni i sprężonego powietrza zostały wykonane w tym systemie. W zakładzie produkcyjnym w Nördlingen, siedzibie głównej firmy VARTA Storage GmbH, jednego z wiodących producentów rozwiązań do magazynowania energii dla gospodarstw domowych i zastosowań magazynowych na dużą skalę, firma przeprowadziła renowację różnych urządzeń produkcyjnych i zastosowała rury aquatherm blue pipe o średnicy do 160 mm do budowy instalacji sprężonego powietrza i próżni.

Sprężone powietrze jest ważnym elementem w produkcji przemysłowej. Decydujące znaczenie dla bezproblemowego i efektywnego wykorzystania sprężonego powietrza jako źródła energii ma nie tylko jakość powietrza, na którą mogą mieć wpływ zanieczyszczenia takie jak kurz, olej czy wilgoć, ale również jakość systemu przewodów, którymi powietrze jest transportowane do miejsca, w którym jest potrzebne. Zakres próżni poniżej 300 milibarów, tj. przy ciśnieniu znacznie niższym od ciśnienia atmosferycznego, wymaga specjalnych właściwości od zastosowanego systemu rurociągów. „Ważne było dla nas, aby zastosowany system rurociągów był bardzo odporny na ciśnienie i stabilny wymiarowo” – wyjaśnia Markus Egetenmeier. Szczelne zgrzewy rur zapobiegają wydostawaniu się powietrza w newralgicznych miejscach łączenia, jak to może mieć miejsce w przypadku połączeń mechanicznych. Pozwala to na utrzymanie niskiego zapotrzebowania na energię i obniżenie kosztów eksploatacji.

Oprócz już wykonanych prac instalacyjnych, VARTA planuje kolejne projekty z wykorzystaniem produktów firmy aquatherm.

 

„Materiał ten jest doskonały do stosowania w przewodach chłodniczych, próżniowych i sprężonego powietrza, a wybór średnic do 500 mm jest dla nas idealny”.

– Markus Egetenmeier, kierownik działu obsługi obiektów w firmie VARTA

Dowiedz się więcej o naszych systemach

System rurociągów dla inżynierii zaopatrzenia

System rurociągów do klimatyzacji, ogrzewania i budowy instalacji

Projektowanie i produkcja rozdzielaczy i elementów specjalnych z PP-R/PP-RP