Przepuszczalność tlenu: nowe sprawozdanie z badań

Wiadomości

  1. Home
  2.  » 
  3. Wiadomości
  4.  » Przepuszczalność tlenu: nowe sprawozdanie z badań

Przepuszczalność tlenu przez rury niebieskie aquatherm MF-RP OT: Nowy raport z badań

W zeszłym roku zmieniliśmy naszą niebieską rurę aquatherm na rurę z materiału fusiolen® PP-RCT. Powodem tego była zwiększona wytrzymałość materiału na ściskanie. Na nasze zlecenie ta nowa rura z zewnętrzną warstwą EVOH stanowiącą barierę dla tlenu, jak również z przyspawanymi elementami formowanymi została poddana testowi szczelności tlenowej w temperaturze 40 °C i 80 °C w Materialprüfungsamt NRW (Dortmund) zgodnie z normą DIN 4726.

Łączna badana długość rur aquatherm blue pipe SDR 9 MF-RP OT o wymiarze 32 mm wyniosła 20,65 m. Łącznie zastosowano 24 kształtki, z czego 22 to kolanka i dwa łączniki przejściowe.

W wyniku pomiaru przepuszczalności tlenu w temperaturze 40°C uzyskano wartość powierzchniową 0,004 mg/(m3 x d). Było to znacznie poniżej dopuszczalnej wartości granicznej 0,32 mg/(m3 x d) zgodnie z DIN 4726, pomimo zastosowania dużej liczby łączników nietlenoszczelnych w stosunku do całkowitej długości rur. W temperaturze 80°C wartość związana z obszarem jest znacznie niższa od wartości granicznej wynoszącej 3,60 mg/(m3 x d).

Podsumowując, oznacza to, że instalacja grzewcza, klimatyzacyjna i budowa instalacji składająca się z rur aquatherm blue SDR 9 MF-RP OT w połączeniu z kształtkami aquatherm green stanowi system tlenoszczelny zgodnie z normą DIN 4726.

Kontakt: aquatherm GmbH | Biggen 5 | 57439 Attendorn | Niemcy | Tel: +49 2722 950 0 | info@aquatherm.de