Kierownik działu kadr

REBECCA

Rebecca – Kierownik działu kadr

Moje serce bije dla ludzi i dla zasobów ludzkich. Przekonałam się o tym podczas nauki zawodu pracownika biurowego w firmie Viega, na którą zdecydowałam się po zdaniu matury i uzyskaniu dyplomu ukończenia studiów wyższych. Kiedy po zakończeniu szkolenia zaproponowano mi pracę jako asystentka kierownika działu kadr, natychmiast ją przyjęłam i zdobyłam kilkuletnie doświadczenie w rozwoju kadr. W czasie pracy studiowałam zarządzanie przedsiębiorstwem z naciskiem na zasoby ludzkie i finanse na FOM w Siegen (Uniwersytet Nauk Stosowanych w zakresie ekonomii i zarządzania) i uzyskałam tam tytuł licencjata.

Po dołączeniu do aquatherm 1 listopada 2010 roku, zaczęłam pracę jako asystentka kierownictwa w zakresie szkoleń, prawa pracy, rozwoju personelu i rekrutacji. Od lutego 2013 roku kieruję naszym zespołem Human Resources i jestem odpowiedzialna za wszystkie obszary związane z zasobami ludzkimi, od A – szkolenia do Z – praca tymczasowa. Obecnie studiuję psychologię biznesu na FOM w Dortmundzie.

Co sprawia, że aquatherm jest dla mnie wyjątkowy? Kultura korporacyjna, która wyraża się nie tylko w pełnym uznania, koleżeńskim współdziałaniu i „kulturze you”, ale także w gotowości do elastycznego reagowania na potrzeby pracowników.

Kontakt: aquatherm GmbH | Biggen 5 | 57439 Attendorn | Niemcy | Tel: +49 2722 950 0 | info@aquatherm.de