Zrównoważony rozwój

 

  1. Home
  2.  » 
  3. Firma
  4.  » Zrównoważony rozwój

Bierzemy odpowiedzialność

Jako średniej wielkości przedsiębiorstwo zarządzane przez właściciela bierzemy odpowiedzialność za naszych pracowników, innych ludzi i środowisko.

Bezpieczeństwo pracy i ochrona zdrowia naszych pracowników są dla nas oczywistością każdego dnia. Dlatego też opracowaliśmy kompleksowy system bezpieczeństwa i higieny pracy. Nasz cel: Nasi pracownicy powinni wracać do domu po pracy tak samo zdrowi, jak wtedy, gdy do niego przyszli!

Ale lubimy też brać odpowiedzialność poza firmą, na przykład poprzez Fundację Gerharda Rosenberga. Od wielu lat wspiera projekty w Niemczech i na całym świecie. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Fundacji: http://gerhard-rosenberg-stiftung.de/.

Ważnym elementem sukcesu firmy aquatherm jest konsekwentnie praktykowana ochrona środowiska. Dlatego wszystkie procesy są ukierunkowane na oszczędzanie zasobów, minimalizację zużycia energii oraz unikanie lub recykling odpadów.

Wiodącą rolę odgrywa tu wzorowana na naturze zasada gospodarki obiegowej. Na przykład odpady powstające w procesie gospodarczym i produkcyjnym są w jak największym stopniu poddawane recyklingowi i w ten sposób przetwarzane na nowe produkty. Jest to możliwe dzięki naszemu materiałowi polipropylenowemu: charakteryzuje się on nie tylko długą żywotnością, ale także naturalnie bardzo dobrą przyjaznością dla środowiska i możliwością recyklingu. Woda chłodząca potrzebna do produkcji nie jest zanieczyszczona chemicznie i w niezmienionej postaci wraca do obiegu wodnego.

Poza przestrzeganiem wymogów prawnych i regulacji, zobowiązujemy się do ciągłego i systematycznego doskonalenia działań na rzecz środowiska. Potwierdzają to m.in. nasze systemy zarządzania środowiskiem i energią posiadające certyfikaty ISO. Poprzez różne duże, ale także małe działania staramy się zmniejszyć zużycie energii elektrycznej i wody oraz emisję CO2 w procesie produkcji – każdego dnia po trochu.

DOWNLOAD

Myśl ekologiczna

Zarządzanie środowiskiem, jakością i energią w firmie aquatherm

aquatherm i LEED v4

Przegląd zależności pomiędzy PCR, LCA i EPD

Środowisko naturalne Deklaracja produktu

Informacje o naszych produktach i materiałach, z których są wykonane

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner