Zrównoważony rozwój

 

  1. Home
  2.  » 
  3. Bez kategorii
  4.  » Zrównoważony rozwój

Odpowiedzialność bierzemy na siebie

Jako średniej wielkości przedsiębiorstwo, zarządzane przez właściciela, bierzemy na siebie odpowiedzialność za naszych pracowników, innych ludzi i środowisko.

Bezpieczeństwo pracy i ochrona zdrowia naszych pracowników są dla nas oczywistością każdego dnia. Dlatego też opracowaliśmy kompleksowy system BHP. Nasze motto: Pracownicy powinni wracać do domu po pracy tak samo zdrowi, jak wtedy, gdy do niej przyszli!

Ale lubimy też być odpowiedzialni poza firmą, np. poprzez Fundację Gerharda Rosenberga. Od wielu lat wspiera ona projekty w Niemczech i na całym świecie. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Fundacji: http://gerhard-rosenberg-stiftung.de/.

Ważnym elementem sukcesu firmy aquatherm jest konsekwentnie praktykowana ochrona środowiska. Dlatego wszystkie procesy są ukierunkowane na oszczędzanie zasobów, minimalizację zużycia energii oraz unikanie wytwarzania lub recykling odpadów.

Wiodącą rolę odgrywa tu wzorowana na naturze zasada gospodarki obiegowej. Na przykład, odpady powstające w procesie gospodarczym i produkcyjnym są w jak największym stopniu poddawane recyklingowi i w ten sposób przetwarzane na nowe produkty. Jest to możliwe dzięki naszemu polipropylenowi: charakteryzuje się on nie tylko długą żywotnością, lecz także bezpieczeństwem dla środowiska i możliwością recyklingu. Woda chłodząca potrzebna do produkcji nie jest zanieczyszczona chemicznie i w niezmienionej postaci wraca do obiegu wodnego.

Poza przestrzeganiem wymogów prawnych i przepisów, zobowiązujemy się do ciągłego i systematycznego doskonalenia działań na rzecz środowiska. Potwierdzają to m.in. nasze systemy zarządzania środowiskiem i energią, posiadające certyfikaty ISO. Poprzez różne duże, ale także małe działania, każdego dnia staramy się zmniejszyć zużycie energii elektrycznej i wody oraz emisję CO2 w procesie produkcji.

DO POBRANIA

Z myślą o ekologii

Zarządzanie środowiskiem, jakością i energią w firmie aquatherm

aquatherm i LEED v4

Przegląd zależności pomiędzy PCR, LCA a EPD

Środowiskowa deklaracja produktu

Informacje o naszych produktach i tworzywie