Projektowanie i produkcja rozdzielaczy i elementów specjalnych z PP-R/PP-RP.