WNIOSEK OGRZEWANIE LOKALNE I KOMUNALNE   Bezpieczny transport na dłuższych dystansach Coraz większego znaczenia nabierają lokalne i okręgowe sieci ciepłownicze, jak również sieci chłodnicze. Zalety są oczywiste: centralny system zaopatruje w ciepło do ogrzewania...